Oferta

Biuro Rachunkowe MSR Expert Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze kadrowo – płacowej oraz finansowo – księgowej podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski.

Świadczone usługi:

– prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni

– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą

– prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego

– rozliczanie podmiotów na podstawie karty podatkowej

– obsługi kadrowo-płacowej:

• pomoc w wyborze odpowiedniej formy zatrudnienia;
• sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
• zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych;
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
• prowadzenie dokumentacji kadrowej;
• sporządzanie list płac;
• sporządzanie informacji płacowych dotyczących wynagrodzeń dla pracowników, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego;
• przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz pracodawcy;
• optymalizacja kosztów pracowniczych;

– sporządzanie sprawozdań finansowych

– sporządzanie rejestrów VAT

– sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych

– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji

– planowanie polityki rachunkowości i obiegu dokumentacji

– raportowanie w zakresie bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych

– przygotowanie kompleksowej i rzetelnej prezentacji wyników działalności firmy

– rozliczanie delegacji (oferujemy również podstawową usługę zarządzania flotą)

Zapewniamy również:

– wsparcie merytoryczne

– bieżącą kontrolę rozrachunków z kontrahentami

– sporządzanie potwierdzeń sald

Dodatkowo zapewniamy sprawną ocenę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, w tym kontrolę płynności finansowej, analizę zagrożeń funkcjonowania lub płynności finansowej przedsiębiorstwa, kontrolę realizacji celów finansowych przedsiębiorstwa, wydatków, marzy czy pomoc w znalezieniu oszczędności.

Wykorzystywana technologia pozwala nam być w pełni elastycznym w kwestii przekazywania dokumentów księgowych. Możliwy jest osobisty odbiór dokumentów u klienta, przesyłanie dokumentów kurierem, dowóz dokumentów przez klienta jak i wysyłka dokumentów drogą elektroniczną.

Najważniejsze jest dla Nas dobro i bezpieczeństwo Klienta, przez co posiadamy aktualne ubezpieczenie OC, a także Certyfikat księgowy potwierdzający nasze kwalifikacje.
Zapraszamy do kontaktu!